Hukukun Temel Kavramları Ders Notları Pdf

Hukukun temel kavramları ders notları dosyası pdf formatındadır. Ders notu; kurallar, devlet ve hukuk, hukukun uygulanması, hukuk sistemleri ve Türk hukuk tarihi,yargı örgütü, hukuki ilişkiler ve haklar, özel hukukun dalları, kamu hukukunun dalları konuları içermektedir. Toplam 8 bölümden oluşmaktadır.

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

İndir