Atmosfer ve Özellikleri

Bu dersimizde atmosfer ve özellikleri ile atmosferin katmanları konuları anlatılmıştır.

Yerçekiminin etkisiyle Dünyayı saran gaz küreye “Atmosfer ya da Hava küre” denir.

Atmosfer ve Özellikleri

1. Güneşten gelen zararlı ışınların büyük kısmım süzer.

2. Meteorolojik olayların oluşumunu sağlar.

3. Yerin ısı dengesini kurar.

4. Gölgede kalan yerlerin de aydınlanmasını sağlar.

5. Meteor çarpmalarını büyük oranda engeller.

6. Gökyüzünün aydınlanmasını sağlar.

7. Kalınlığı Ekvatordan kutuplara doğru azalır.

1. Troposfer

En alt ve en yoğun katmandır. Atmosferi oluşturan gazların %75 i. su butlarının ise tamamı burada bulunur.

Bu nedenle iklim olayları tamamen Troposfer de gerçekleşir. Yatay ve dikey hava harekeden görülür. Troposfer’i oluşturan gazların oransal dağılışı şu çekikledir:

a) Havada her zaman bulunup miktarı sabit olanlar:

%78 Azot. %21 Oksijen ve %1 den az Asal gazlar.

b) Havada her zaman bulunup miktarı değişenler:

Karbonioksit ve su buharı

Bunların dışında havada her zaman bulunmamakla birlikte Ozon ve tozlara da rastlanır.

Not: Troposfer daha çok yerden ısındığı için, Troposfer içinde yükseldikçe sıcaklık ortalama olarak her

200 m de 1 °C düşer.

2. Stratosfer

Sıcaklık her yerde -55°C’dir. Yatay hava harekeden görülür.

3. Şemosfer

Ozonosfer ve Kemosfer olmak üzere iki bölümden oluşur. Özellikle Ozonosfer Güneşten gelen zararlı ışınların büyük kısmının tutulduğu yerdir.

4. İyonosfer

Radyo dalgalarını yansıtır. Kutup ışığı olayı burada gerçekleşir.

5. Eksozfer

En dış katmandır.